PGD Veržej

Vrsta ponudbe

Društvo

Opis točke

Prostovoljno gasilsko društvo Veržej, je društvo z 140 letno tradicijo.

Začetki društva segajo v leto 1880, ko se je ustanovoila tako imenovana "požarna obramba", katera je imela enako cilje kot današnja društva. Varovati nas pred naravnimi nesrečami.

Opisati 140 letno zgodovino društva ni lahko, saj se je v tem času zgodilo veliko, kar je zaznamovalo društvo in kraj. Zato danes poglejmo in omenimo samo najpomembnejše mejnike v zgodovini našega društva .

 

 V Veržeju je bila že pred ustanovitvijo društva tako imenovana požarna 0bramba. Leta 1880 pa so se veljaki Veržeja odločili, da ustanovijo gasilsko društvo. Leta 1892, 12 let pozneje so na občnem zboru izvolili Slovensko vodstvo ter uvedli Slovenski jezik za poveljevanje in se tako uprli nemškemu vplivu na ljudi. Istega leta se je društvo opremilo z transportno vodno črpalko in tlačilno brizgalno. Na žalost je I. svetovna vojna nekoliko ohromila delovanje društva vpoklica večino članov društva. Po osvoboditvi pa se je gasilstvu nudila možnost razvijanja na prostovoljni osnovi. Že leta 1937 pa je društvo z lastnimi sredstvi nabavilo starejše, a že eno prvih avto motornih brizgaln.

 

Po končani 2. svetovni vojni se je društvo takoj ponovno organiziralo in nadaljevalo z svojim delom. Z izdajo zakona o gasilstvu leta 1948, je gasilstvo dobilo pravo obliko množične organizacije in postala tudi najštevilčnejša organizacija, zato so se generirale okrajne gasilske zveze. Leta 1955 je ob 75. letnici delovanja, je društvo prevzelo prvi gasilski prapor. Zaradi prostorske stiske, je bil potreba po širjenju društvenih prostorov obvezna. 4. avgusta 1963, so bili novo grajeni prostori tudi uradno prevzeti svojemu namenu.

Društvo, ki je operativno že častitljivih 140 let, Vas  v imenu vseh domačih gasilcev in gasilk pozdravljam  z gasilskim pozdravom »Na pomoč«.

 

 

» kjer je sloga

tam je moč

v službi ljudstva

na pomoč « !