PGD Banovci

Opis točke

Prostovoljno gasilsko društvo Banovci je teritorialno prostovoljno gasilsko društvo I. kategorije, ki deluje na območju vasi Banovci in občine Veržej.

. Društvo deluje v okviru občinskega poveljstva občine Veržej in je član gasilske zveze Ljutomer. V društvu je več kot 150 članov, tako aktivnih kot podpornih. Od tega jih je 35 pionirjev in mladincev, 8 jih je gasilcev pripravnikov, 15 pa jih je operativnih članov. Društvo trenutno razpolaga z gasilsko avtocisterno znamke MAN z 7200 litri požarne vode, z vozilom za prevoz moštva znamke Mercedes in gasilskim priklopnikom za prevoz prenosne motorne brizgalne. V letu 2021 je društvo zaključilo tudi z obnovo podobe gasilskega doma z ureditvijo fasade in montažo novih vrat. Društvo je leta 2003 podpisalo tudi listino o pobratenju z gasilci iz Oplotnice, s katerimi še tudi danes zelo dobro sodelujejo.

ZGODOVINA:

Prostovoljno gasilsko društvo Banovci se je ustanovilo že davnega leta 1900. Društvo je bilo v začetku združeno s sosednjim društvom iz Grlave. Leta 1902 je društvo nabavilo prvo motorno brizgalno, leta 1905 pa so motorno brizgalno dobili tudi na Grlavi. Čeprav sta društvi imeli eno vodstvo, sta kljub temu delovali ločeno in imeli vsako svojo opremo. Komaj po 35 letih sta se enoti odločili in ustanovili vsako svojo samostojno gasilsko društvo. Že takrat so banovski gasilci izrazili željo po novem orodnem vozilu, vendar se jim je ta želja uresničila komaj čez 40 let.

Leta 1908 se je v Banovcih pričela izgradnja gasilskega doma, ki se je skozi leta večkrat dograjeval. Leta 1961 so v gasilskem domu imeli tudi prvi občni zbor, sam dom pa je bil dokončan in predan svojemu namenu leta 1969. Leto za tem je društvo razvilo tudi prvi društveni prapor. Leta 1975 je bilo v Banovce pripeljano tudi prvo orodno vozilo, še istega leta pa so pridobili tudi novo motorno brizgalno. Za tem se je leta 2000 zamenjalo orodno vozilo z gasilskim vozilom s cisterno znamke TAM 150, leta 2007 pa se je nabavila tudi prenosna motorna brizgalna znamke Magirus VW. Leta 2010 so gasilci prišli tudi do vozila za prevoz moštva znamke Mercedes Sprinter, leta 2021 pa se je dodatno kupili tudi prikolica za prevoz prenosne motorne brizgalne. Zaradi zastarelega vozila, se je leta 2020 zamenjalo tudi staro vozilo z novejšo gasilsko avtocisterno znamke MAN. Vozilo so banovski gasilci odkupili od pobratenega gasilskega društva iz Oplotnice.