Naravno doživetje ob Muri

Opis točke

Bela narcisa (Narcissus poeticus ssp. radiiflorus) cvetica ki spada v družino narcisnic. Akademik dr. Milko Matičetov (1979) je našel zanjo približno 120 domačih imen, pri nas pa jo imenujemo Fünkešnica. Narcisa  je zaščitena cvetlica, katera raste na prleških travnikih v okolici Veržeja, cveti pa meseca maja. 


Mnogi starejši občani se radi spominjajo tistih časov, ko je ravno v mesecu Maju več let zapored potekala prireditve Miss narcis, kjer so izbirali najlepša dekleta v kraju. Žal Belo narciso danes najdemo samo še na nekaj arih v okolici Veržeja, saj so kmetje pred leti velik del travnikov izsušili, preorali in jih spremenili v polja. Vendar se pa trudimo po najboljših močeh, da ohranimo ta simbol našega kraja. Prav zato so ob travnikih postavljene opozorilne table, da je trganje prepovedano. - Pot med mrtvicami reke Mure je 2,5 km dolga označena steza, na kateri se lahko najbolje prepričamo o raznolikem in bogatem življenju v poplavnem svetu Mure. Zasnovali so jo domačini. Domačini tudi opravijo vodenja po njej za učence in učitelje, laike ter strokovnjake. Med ogledom razloži ekologijo rečne loke, pa tudi predstavi rastlinske, živalske vrste loke in življenje ljudi ob omenjeni reki


Zelo velika posebnost ki jo lahko najdete v mrtvicah reke Mure je žaba imenovana plavček. Plavček je čokata žaba iz rodu rjavih žab, za katere je značilna rjava zaočesna maska. Velikost telesa je od 4 do 6 cm, izjemoma 8 cm, samci pa so po navadi manjši od samic. Samci se v času parjenja (zgodaj spomladi) obarvajo v modro, in čim bolj intenzivne barve je, več samic privabi k paritvi. Najdemo jih na nižinskih močvirnih travnikih, poplavnih gozdovih ob velikih rekah ter ob stoječih vodah brez rib, kot so na primer močvirja, mrtvice in mlake.