Florjanova kapelica v Banovcih

Opis točke

Florjanova kapelica v Banovcih se zgradila natanko 8.julija 1863. V njej se nahajal kip sv. Florjana, ki je varoval vas Banovci pred požari. Leta 1908, se je kapelica renovirala. Tisto leto je bilo jubilejno,50 let od prikaza Marije v Lurdu, 50 let maševanja Papeža Pija X ter 60. let vladanja Franca Jožefa. Tistega leta je sv. Florjani družbo delal tudi kip device Marije.