Center domače in umetnostne obrti – DUO

Vrsta ponudbe

Rokodelstvo

Opis točke

Rokodelski center DUO zajema lončarsko delavnico, razstavno - prodajno galerijo (trgovina), ekomuzej in Puščenjakova dvorana (razstave).

V okviru Zavoda Marianum Veržej od leta 2006 deluje organizacijska enota Center DUO – Center domače in umetnostne obrti. Izobraževalni center za področje rokodelske dediščine vzhodne Slovenije tovrstna znanja posreduje mlajšim generacijam preko različnih delavnic in raziskovalnih taborov. Med osrednjimi dejavnostmi so ohranjanje slovenske kulturne dediščine, pospeševanje razvoja domače umetnostne obrti ter strokovno razvijanje novih oblik izobraževanja za rokodelske poklice.

Prodajno-razstavna galerija predstavlja odraz ustvarjalnega rokodelskega dogajanja v Pomurju. Na prodajnih policah se predstavlja čez 30 rokodelcev, katerim je skupna dodana vrednost brezčasnosti. Tradicionalni rokodelci izhajajo v svojih izdelkih iz družinske tradicije, medtem ko se mlajša generacija spogleduje z izzivi sodobnega čase in išče nove oblike in inovativne pristope, seveda na podlagi tradicionalnega znanja in spretnosti ter naravnih materialov. Vedno več novodobnih rokodelcev pa se loteva tudi reciklaže in dodajanja nove uporabne vrednosti odpadnim materialom.

Lončarka, Urška Ambrož, ki ustvarja v lončarski delavnici, vas bo vedno sprejela z nasmehom in se ne bo pustila motiti pri svojem delu – ne glede na to, ali bo takrat delala na vretenu, okraševala oz. risala na keramiko, glazirala ali že drugič nalagala lončarsko peč – za obiskovalce je namreč zanimiv vsak korak, ki je potreben, da zjutraj spijemo kavico iz unikatne skodelice. Poleg lončka in drugih keramičnih izdelkov pa lahko izdela tudi izdelke po naročilu.

Rokodelstvo je pomembna panoga pomurskega človeka, ki je vedno znal sodelovati z naravo in iz nje črpati le najboljše, kar mu ponuja. Zavedamo se, da je potrebno to vrednoto obujati in ozaveščati, hkrati pa narediti rokodelstvo zanimivo za sodobnega človeka. Ekomuzej tako predstavlja zbirke različnih rokodelskih obrti, ki so nastale s strokovno podporo Pomurskega muzeja Murska Sobota. Zbirke se sprotno dopolnjujejo in nadgrajujejo, z namenom povezati tradicijo z novo oblikovanimi rokodelskimi izdelki, ki nastajajo na različnih izobraževalnih delavnicah, oz. izdelki samih udeležencev usposabljanj. Osnovo ekomuzeja predstavljajo različni eksponati orodij in izdelkov rokodelcev, pridobljenih ali izdelanih na različnih aktivnostih Centra DUO. Ekomuzej pa smo že nadgradili s strokovno knjižnico, ki hrani odprto dokumentacijo za vse zainteresirane, ki bi radi našli na enem mestu literaturo urejeno po rokodelskih panogah.

Zagotovo se največ dogodkov odvije prav v Puščenjakovi dvorani. Prostor je primeren tako za predavanja manjših skupin, predvsem pa služi kot razstavni prostor. Skozi koledarsko leto se v njej zamenjajo vsaj štiri razstave – razstava slovenskih jaslic v adventnem in božičnem času, razstava pirhov v velikonočnem času, poletna razstava v času šolskih počitnic in jesenska razstava.

Virtualni sprehod