Reka Mura

Reka v spodnjem toku vijuga in spreminja tok, preseka vijugo (meander) in si najde krajšo pot. Voda v stari strugi ostane, vendar ne teče več – tako nastane mrtev rokav ali mrtvica.

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Sčasoma izgubi neposredno zvezo z glavno strugo in le visoke vode še izplaknejo mrtvico, ki s tem poskrbijo za osvežitev življenjskega prostora ter selitev rastlinskih in živalskih vrst. Pod vodstvom izkušenih vodnikov boste na poti spoznali biotsko raznovrstnost reke Mure, katero nam razkazujejo:

  • njen poplavni ekosistem z logi in travniki,
  • avtohtona in neavtohtona drevesa ter rastline,
  • redke in zavarovane rastline (narcise),
  • lesne gobe,
  • raznoliki in redki ptiči (vodomec, čaplja, črna štorklja),
  • raznovrstni kačji pastirji,
  • vpliv upadanja podtalnice in človekovih posegov

 

Mura in njeni mrtvi rokavi so ekološko pomembno in uradno varovano območje in tudi naravna vrednota državnega oz. lokalnega pomena. Glede na to, da je bil z regulacijo Mure ustavljen hidrodinamični proces, je ohranjanje mrtvic tem bolj pomembno, saj nove trenutno ne nastajajo, njihovo rastlinstvo in živalstvo izjemno. Na območju Občine Veržej za naravne vrednote veljajo tri območja, nanašajoča na ohranjanje rečne loke.

Fotogalerija